Internetové stránky akreditace.mendelu.cz jsou určeny zaměstnancům Mendelovy univerzity v Brně a jejich cílem je poskytovat ucelené informace týkající se akreditací. Poskytují soubor informací, dokumentů, metodických pokynů a formulářů, které jsou zapotřebí k podání žádostí. 

Procesy spojené s přípravou žádostí o akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci a žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, včetně podrobností k předkládání a projednávání návrhů žádostí upravuje Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně ze dne 1. srpna 2018.