Tyto webové stránky jsou určeny zaměstnancům Mendelovy univerzity v Brně a jejich cílem je poskytovat ucelené informace týkající se akreditací.Procesy spojené s přípravou žádostí o akreditaci studijních programů, žádostí o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy v rámci institucionální akreditace a žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem upravuje Akreditační řád Mendelovy univerzity v Brně ze dne 1. září 2023.


Aktuální přehled studijních programů a oborů řízení v různých fázích akreditačního procesu kliknutím na odkaz v obrázku níže (sdílený sešit je uložený na SharePointu a pro jeho zobrazení je třeba být přihlášen do O365).

 


 

Veškeré informace ohledně Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně včetně plánovaných termínů zasedání, zápisů a dalších podrobností najdete na stránkách kvalita.mendelu.cz - viz odkaz níže.