Stav podaných žádostí Provozně ekonomické fakulty


Typ programu Název programu Stav
Bc. Finance (CZ + EN) žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 25. 6. 2019
ž
ádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 10. 6. 2019

z
áměr 
schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 11. 10. 2018

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 27. 8. 2018
Bc. Management obchodu a služeb Národním akreditačním úřadem dne 13. 11. 2019 udělena akreditace do 13. 11. 2029
žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 26. 3. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 11. 3. 2019

z
áměr 
schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 11. 10. 2018

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 27. 8. 2018
Bc. Ekonomika a management (CZ + EN) Národním akreditačním úřadem dne 14. 2. 2020 udělena akreditace do 14. 2. 2030
žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 27. 6. 2019
ž
ádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 10. 6. 2019

z
áměr 
schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 11. 10. 2018

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 27. 8. 2018
Bc. Administrace IS/ICT Národním akreditačním úřadem dne 2. 10. 2019 udělena akreditace do 2. 10. 2029
žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 19. 11. 2018
žádost projednána Interní akreditační komisí dn
e 8. 11. 2018
záměr
schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
Bc. Finanční služby žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 26. 3. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 11. 3. 2019

z
áměr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
Bc. Management obchodní činnosti

na žádost děkana zrušeno rozhodnutí o schválení ze dne 19. 12. 2017 - 11. 10. 2018

záměr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017

DSP Automatizace řízení a informatika Národním akreditačním úřadem dne 2. 10. 2019 udělena akreditace do 2. 10. 2029
žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 19. 11. 2018
žádost projednána Interní akreditační komisí dn
e 8. 11. 2018

záměr
 schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
DSP Ekonomika a management Národním akreditačním úřadem dne 14. 12. 2019 udělena akreditace do 14. 12. 2029
žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 31. 1. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 10. 12. 2018

měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
DSP Ekonomika a management (EN) žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 7. 2. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 10. 12. 2018

měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
HŘ, ŘJP Finance žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 20. 8. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 12. 8. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 20. 6. 2019
HŘ, ŘJP Systémové inženýrství a informatika žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 20. 8. 2019
žádost projednána Interní akreditační komisí dne 12. 8. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 20. 6. 2019
Bc. Otevřená informatika (CZ + EN) žádost projednána Interní akreditační komisí dne 13. 1. 2020
záměr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 10. 9. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 5. 9. 2019
NMgr. Otevřená informatika (CZ + EN) žádost projednána Interní akreditační komisí dne 13. 11. 2020
záměr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 10. 9. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 5. 9. 2019
NMgr. Účetnictví a daně měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 10. 9. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 5. 9. 2019
NMgr. Ekonomika a management (CZ + EN) žádost projednána Interní akreditační komisí dne 13. 1. 2020
záměr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 10. 9. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 5. 9. 2019
NMgr. Marketing měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 7. 1. 2020
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 21. 11. 2019