Stav podaných žádostí Provozně ekonomické fakulty


Fakulta Typ programu Název programu Stav
PEF Bc. Finance (CZ + EN) žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 25. 6. 2019
žádost podepsána rektorkou dne 24. 6. 2019
ž
ádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 10. 6. 2019
ž
ádost 
předložena Interní akreditační komisi dn
e 4. 4. 2019

z
áměr 
schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 11. 10. 2018

záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 11. 10. 2018

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 27. 8. 2018
PEF Bc. Management obchodu a služeb Národním akreditačním úřadem dne 13. 11. 2019 udělena akreditace do 13. 11. 2029
žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 26. 3. 2019
žádost podepsána rektorkou dne 26. 3. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 11. 3. 2019
ž
ádost předložena Interní akreditační komisi dn
e 11. 10. 2018
z
áměr 
schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 11. 10. 2018

záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 11. 10. 2018

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 27. 8. 2018
PEF Bc. Ekonomika a management (CZ + EN) žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 27. 6. 2019
žádost podepsána rektorkou dne 26. 6. 2019
ž
ádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 10. 6. 2019
ž
ádost předložena Interní akreditační komisi dn
e 4. 4. 2019
z
áměr 
schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 11. 10. 2018

záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 11. 10. 2018

záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 27. 8. 2018
PEF Bc. Administrace IS/ICT Národním akreditačním úřadem dne 2. 10. 2019 udělena akreditace do 2. 10. 2029
žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 19. 11. 2018
žádost podepsána rektorkou dne 19. 11. 2018
žádost projednána Interní akreditační komisí dn
e 8. 11. 2018
žádost předložena Interní akreditační komisi dn
e 11. 9. 2018

záměr
schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017 - 
viz zápis
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 19. 12. 2017
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
PEF Bc. Finanční služby žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 26. 3. 2019
žádost podepsána rektorkou dne 26. 3. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 11. 3. 2019
ž
ádost předložena Interní akreditační komisi dn
e 10. 1. 2019
z
áměr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017 - 
viz zápis
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 19. 12. 2017
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
PEF Bc. Management obchodní činnosti

na žádost děkana zrušeno rozhodnutí o schválení ze dne 19. 12. 2017 - 11. 10. 2018

podána žádost o zrušení rozhodnutí Rady ze dne 19. 12. 2017 - 31. 8. 2018
záměr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017 - viz zápis
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 19. 12. 2017
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017

PEF DSP Automatizace řízení a informatika Národním akreditačním úřadem dne 2. 10. 2019 udělena akreditace do 2. 10. 2029
žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 19. 11. 2018
žádost podepsána rektorkou dne 19. 11. 2018
žádost projednána Interní akreditační komisí dn
e 8. 11. 2018
ž
ádost předložena Interní akreditační komisi dn
e 11. 9. 2018
záměr
 schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017 - 
viz zápis
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 19. 12. 2017
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
PEF DSP Ekonomika a management Národním akreditačním úřadem dne 14. 11. 2019 udělena akreditace do 14. 11. 2029
žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 31. 1. 2019
žádost podepsána rektorkou dne 31. 1. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 10. 12. 2018
ž
ádost předložena Interní akreditační komisi dn
e 9. 10. 2018
měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017 - 
viz zápis
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 19. 12. 2017
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
PEF DSP Ekonomika a management (EN) žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 7. 2. 2019
žádost podepsána rektorkou dne 7. 2. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 10. 12. 2018
ž
ádost předložena Interní akreditační komisi dn
e 9. 10. 2018
měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 19. 12. 2017 - 
viz zápis
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 19. 12. 2017
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 7. 12. 2017
PEF HŘ, ŘJP Finance žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 20. 8. 2019
žádost podepsána rektorkou dne 20. 8. 2019
žádost projednána 
Interní akreditační komisí dn
e 12. 8. 2019
ž
ádost předložena Interní akreditační komisi dne 11. 7. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 20. 6. 2019
PEF HŘ, ŘJP Systémové inženýrství a informatika žádost odeslána Pedagogickým oddělením na NAÚ dne 20. 8. 2019
žádost podepsána rektorkou dne 20. 8. 2019
žádost projednána Interní akreditační komisí dne 12. 8. 2019
žádost předložena Interní akreditační komisi dne 11. 7. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 20. 6. 2019
PEF Bc. Otevřená informatika měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 10. 9. 2019
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 10. 9. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 5. 9. 2019
PEF NMgr. Otevřená informatika měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 10. 9. 2019
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 10. 9. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 5. 9. 2019
PEF NMgr. Účetnictví a daně měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 10. 9. 2019
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 10. 9. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 5. 9. 2019
PEF NMgr. Ekonomika a management měr schválen Radou pro vnitřní hodnocení dne 10. 9. 2019
záměr předložen Radě pro vnitřní hodnocení - 10. 9. 2019
záměr schválen Vědeckou radou PEF dne 5. 9. 2019